Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Pojištění on-line

 

  Online systém využívá dohromady kombinaci pojistných produktů České pojišťovny a UNIQA pojišťovny. Produktové balíčky u obou pojišťoven jsou svým rozsahem pojistného krytí totožné. Program v závislosti na údajích o cestě porovnává výslednou cenu za pojištění u obou pojišťoven. Klientovi automaticky nabídne finančně výhodnější pojištění bez ohledu na to, u které je to pojišťovny.

Přednosti:

- samostatné sjednání pojištění klientem z internetové prezentace prodejce

- komplexní balíček cestovního pojištění bez storna

- pojištění léčebných výloh až do výše 6.000.000 Kč (při cestách nad 60 dní pouze 3.000.000 Kč)

- pojištění bez omezení věku za jednotnou cenu pro všechny osoby (při cestách nad 60 dní do věku 70 let)

- délka pojištění od 3 do 365 dní

- možnost pojištění pro turistické cesty, rekreační a zimní sporty a při cestách nad 60 dní je rozsah krytí paušálně rozšířen o pracovní cesty s manuální činností

- po úhradě pojistného okamžitý přístup k tisku potvrzení a asistenčních kartiček

Sjednat online zde.

 

  Online systém využívá pojistné produkty České pojišťovny. Pojistné produkty jsou speciálně vybrány pro pojištění letenky a případně pojištění dalších rizik, která s letem do zahraničí souvisí. Program v závislosti na zadaných údajích o výši stornopoplatku nabízí pojištění storna letenky s možností rozšíření o cestovní pojištění.

Přednosti: 

- samostatné sjednání pojištění klientem z internetové prezentace prodejce

- komplexní balíček pojištění na cestu se stornem letenky

- pojištění léčebných výloh až do výše 6.000.000 Kč

- pojištění bez omezení věku za jednotnou cenu pro všechny osoby

- délka cestovního pojištění až 60 dní - v cestovním pojištění již zahrnuty sportovní aktivity (rekreační sporty)

- pojištění storna letenky bez spoluúčasti včetně letištních poplatků a palivových příplatků

- po úhradě pojistného okamžitý přístup k tisku potvrzení a asistenčních kartiček

Sjednat online zde.

 

  Online systém využívá pojistné produkty D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. v rozsahu produktu Pojištění právní ochrany pro cesty a pobyt mimo místo bydliště. Tento pojistný produkt je vhodný pro ty, kteří cestují do zahraničí vlastním vozem, kteří si v zahraničí půjčují vozidla, pro lyžaře, cyklisty a pro všechny ty, kteří při své cestě riskují střet se zákonem a to již v přestupkovám řízení nebo v trestním řízení za spáchání trestného činu z nedbalosti.

Přednosti:

- samostatné sjednání pojištění klientem z internetové prezentace prodejce

- balíček právní ochrany pro cesty a pobyt

- pojištění turistických i pracovních cest

- zvýhodněné pojištění pro rodiny

- po úhradě pojistného okamžitý přístup k tisku potvrzení a asistenčních kartiček

Sjednat online zde.

 

  Online systém využívá pojistný produkt pojišťovny Europ Assistance S.A. v rozsahu produktu Pojištění asistenčních služeb pro vozidla. Tento pojistný produkt je vhodný pro ty, kteří potřebují ke svým cestám vozidlo a chtějí mít jistotu, že v případě nehody nebo poruchy jim bude poskytnuta pomoc, případně bude jejich vozidlo dopraveno zpět do místa bydliště nebo domovského servisu.                                    

Přednosti:

- vysoký celkový limit plnění - 75.000 Kč

- možnost sjednání na dobu jednoho měsíce nebo na celý rok

- technické informační služby - silniční asistence

- odtah a uschování vozidla

- náhradní ubytování či zapůjčení vozidla až na 5 dní

- odtažení vozidla do domovského servisu

 Sjednat online zde.